kelt hlava

Keltové - keltské hlavy a postavy

Postava neurčitelného pohlaví

Lokalita: Stradonice u Berouna ext link 15 (Středočeský kraj)
Literatura:
Píč, J. L. ext link 15 1903: Hradiště u Stradonic jako historické Marobuduum. Praha, 63-64, tab. XXV:9;
Čižmář, M. 2012 ext link 15: Nálezy drobné lidské a zvířecí plastiky z Moravy. Archeológia na prahu historie. K životnému jubileu Karola Pietu, 145-173. Nitra, 148, obr. 1:8