kelt hlava

Keltové - keltské hlavy a postavy

Figurka zobrazuje horní polovinu postavy ženy s hlavou nepoměrně velkou oproti zbytku těla.

Počátkem roku 2020 byla zaznamenána informace o nálezu neobyčejné bronzové figurky v bezprostřední blízkosti oppida Staré Hradisko. Artefakt se podařilo dohledat, získat a po důkladném prostudování, dokumentaci a konservaci předat do sbírek Moravského zemského muzea.
Starohradiská dáma je dochovaná zhruba do poloviny své původní výšky a je 41 mm vysoká.

Lokalita: Staré Hradisko u Prostějova (Olomoucký kraj)
Literatura: Kysela, J., Kmošek, M., Smělý, T.: Kučeravá Starohradišťanka. K umění a řemeslu na mladolaténské Moravě, Přehled výzkumů 62/1, 2021, 79–90
Datování: mladší doba laténská