kelt hlava

Keltové - keltské hlavy a postavy

Na lokalitě Pfalzfeld byla nalezena kamenná stéla.

Jedná se o stélu obeliskovitého tvaru z pískovce, která pravděpodobně stála na mohyle jako kultovní sloup. Vznikla ve 4. století před naším letopočtem.  

Podrobnosti máme na webu www.keltskaevropa.cz ext link 15