kelt hlava

Keltové - keltské hlavy a postavy

Entremont - kamenný sloup ve svatyni s vyobrazením stylizovaných 12 uťatých hlav.

Oppidum Entremont ext link 15 bylo hlavním sídlem kmene Salyes - Salyové - Salluvii ext link 15 v jihovýchodní Francii u města Aix-en-Provence blízko Marseille.

Na nejvýše položeném místě byla postavena svatyně. Ke svatyni vedla cesta lemovaná sochami, stélami s vytesanými hlavami. V základech svatyně bylo nalezeno velké množství lebek. Motiv uťatých lidských lebek byl dominantním výzdobným prvkem svatyně. Uprostřed, v tzv. Sálu hlav, byl vztyčen vápencový 2,5 m vysoký sloup, nakterém bylo vytesáno dvanáct hlav se zavřenýma očima, bez úst. Dvanáctá hlava byla otočena bradou vzhůru.

Nálezy z tohoto místa jsou vystaveny v Musée Granet ext link 15 a zahrnují sochy, basreliéfy a působivé useknuté hlavy.