kelt hlava

Keltové - keltské hlavy a postavy

Postava muže

LokalitaBřeclav-Lúbež ext link 15 u Hodonína (Jihomoravský kraj)
Literatura:
Kysela, J. ext link 15, Kmošek, M. ext link 15, Smělý, T. ext link 15: Kučeravá Starohradišťanka. K umění a řemeslu na mladolaténské Moravě, Přehled výzkumů 62/1, 2021, 79–90, obr. 2:11
• Goláňová, P., Komoróczy, B., Kmošek, M. ext link 15, Kolníková, E., Vlach, M., Zelíková, M. 2020: New Metal and Glass Finds from the Late Iron Age in South Moravia. Přehled výzkumů 61(2), 9–41., No. 5, Fig. 2: 6