kelt hlava

Keltové - keltské hlavy a postavy

Tyčinkovitá postava, bronz.

Tyčinkovitá postava, paže stylizovány do oblouků, detaily tváře ve velmi mělkém reliéfu

Lokalita: Ponická huta ext link 15, okr. Banská Bystrica
Literatura:
Pieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Mladšia doba laténska. Archaeologica Slovaca Monographiae. Studia 11. Nitra: Archeologický ústav SAV, F41
Kysela, J. ext link 15, Kmošek, M. ext link 15, Smělý, T. ext link 15: Kučeravá Starohradišťanka. K umění a řemeslu na mladolaténské Moravě, Přehled výzkumů 62/1, 2021, 79–90