kelt hlava

Keltové - keltské hlavy a postavy

Znázornění obličeje na patce bronzové spony

Lokalita: Horné Orešany u Trnavy (Slovensko)
Literatura: Pieta K. ext link 15 2007: Der frühlatenezeitliche Burgwall in Horné Orešany, Westslowakei. Slovenská archeológia 55, 295-310, Abb. 8